Risk för köer vid Bergarondellen

Två av åtta på- och avfarter i rondellen stängs av från måndag

HELSINGBORG. Någon vecka framöver är två av åtta på- och avfarter i Bergarondellen avstängda. Upphöjda gång- och cykelöverfarter ska byggas vid busshållplatserna på den östra sidan av rondellen.

"Det gäller alltså avfarten mot Ängelholmsleden i riktning mot E6/Väla och påfarten från Ängelholmsleden i riktning från E6/Väla. Biltrafiken leds om via hänvisningsskyltar på plats. Övriga på- och avfarter påverkas inte. Busshållplatsen Berga trafikplats är stängd under byggtiden. Se Skånetrafikens webb eller app för mer information," meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

Tanken är att det framöver ska bli säkrare för de som går eller cyklar i området.

Det finns stor risk för att arbetet leder till begränsad framkomlighet och köer.

Publicerad 14 November 2019 11:59