Ramlösa station (bilden) är en av två parkeringar för pendlare som ska börja övervakas med kamera.

Ramlösa station (bilden) är en av två parkeringar för pendlare som ska börja övervakas med kamera. Foto: Adobe Stock samt Google street view

Nu ska kameror och fler väktare göra pendlarparkeringar mer säkra

Kommunen: "Vi vill stävja eventuell brottslighet"

HELSINGBORG.

I samma veva som pendlarparkeringarna vid tågen i Ramlösa och Rydebäck byggs ut ska platserna börja kameraövervakas och närvaron av väktare öka. "Vi gör detta för att stävja eventuell brottslighet", menar Leo Schneede på kommunens trafikenhet.

154 nya p-platser vid pendlarparkeringen vid Ramlösa station och 99 nya vid stationen i Rydebäck. Kommunen satsar nu för att få fler att ta tåget genom att erbjuda fler platser att ställa bilen på.

– Det brukar vara fullt på parkeringarna i dag. Så vi ser ett behov av att utöka med fler. På det här viset ska fler kunna ställa bilen och fortsätta sin resa med tåget, menar Johan Hellberg som är projektledare på kommunen.

Arbetet drog igång nyligen och går det hela som tåget så ska de nya platserna kunna börja användas från och med i januari (gällande Ramlösa) samt i april (Rydebäck) nästa år.

Det har genom åren förekommit inbrott och försök till inbrott i bilar på de båda pendelparkeringarna i Ramlösa och Rydebäck. Därför, när man ändå är i gång och arbetar i områdena, så kommer man att utöka säkerhetsåtgärderna.

Kommunen har lämnat in en ansökan om kameraövervakning till Länsstyrelsen Skåne.

Det brukar vara fullt på parkeringarna i dag

Väktare patrullerar sedan tidigare parkeringarna. Nu har man bestämt att väktarbevakningen på de båda parkeringarna ska utökas jämfört med i dag.

Man planerar även för bättre belysning och att gallra lite bland buskar för att göra det svårare för kriminella att gömma sig där. En ökad trygghetssatsning helt enkelt.

– Erfarenhet visar att på andra ställen där man gjort så här har kriminella inte varit lika benägna att begå brott. Rent generellt kan man se att finns det parkeringar som ligger avskilda, med dålig belysning och dåligt flöde av människor, så tenderar de att vara lite mer drabbade av kriminalitet, berättar Leo Schneede som arbetar på kommunens trafikenhet.

– Vi vill att det ska uppfattas som en trygg och säker parkering. Vi vill fortsätta den här gröna resan, men det ska inte uppfattas som otryggt att ställa sin bil och att man väljer bort tåget av den anledningen, förklarar han.

Förhoppningen från kommunen är att tillstånd för kameraövervakning ska vara beviljat lagom till att de nya p-platserna är klara.

Publicerad 17 November 2019 00:00