50 000 kronor kostar det överträdda rödförbudet föreningen.

50 000 kronor kostar det överträdna rödförbudet föreningen. Foto: Adobe Stock

Förening tvingas böta 50 000 kronor – för att någon rökte i lokalen

Föreningen bestrider kravet

HELSINGBORG. En kulturförening i Helsingborg slapp i fjol ett möjligt vite för att ha överträtt ett rökförbud i föreningslokalerna. Men ett drygt år senare, efter att frågan om föreläggandets lagenlighet rätats ut i högre instans, blir utfallet ett annat. Mark- och miljödomstolen dömer nu ut vitet på 50 000 kronor. Föreningen hade bestridit kravet och framfört att man nu inrättat ett rökrum.

Mark- och miljödomstolen bedömer dock att den åtgärden från föreningens sida inte spelar någon roll i det aktuella målet, som gällde att förbudet överträtts den 22 februari 2018 – något som den ansvariga kommunnämnden tidigare konstaterat.

Kulturföreningen har möjlighet att överklaga utslaget.

Publicerad 18 November 2019 11:42