Från vänster till höger: Julia Persson, Alexander Svensson och Jacqueline Engström.

Från vänster till höger: Julia Persson, Alexander Svensson och Jacqueline Engström. Foto: Peter Danielsson

Ett kommunalråd ersätts av tre – ovanlig lösning efter avhoppet

Gruppledare: "En kraftsamling"

HELSINGBORG.

Nästan tre månader har gått sedan Eleonora Johansson, en av Moderaternas tyngsta politiker i Helsingborg, lämnade sin kommunalrådspost. Först nu presenteras lösningen, som är ovanlig. Det blir inte bara en utan tre ersättare.

Den förra åklagaren Eleonora Johansson hoppade på sitt politiska uppdrag på heltid efter valet 2018. Men det blev bara nio månader som kommunalråd i Helsingborg, med tunga uppdrag som ordinarie i kommunstyrelsen och som ordförande i socialnämnden. Istället valde hon att hoppa på ett jobb på en advokatbyrå, en chans hon inte ville tacka nej till.

Nu står det klart att hennes kommunalrådspost ska delas upp på tre personer; moderaterna Julia Persson, Alexander Svensson och Jacqueline Engström.

Enligt Christian Orsing, gruppledare för Moderaterna, är det här ett sätt att samla sina resurser och ta ett ordentligt tag om välfärdspolitiken.

– Det är en kraftsamling. Ett sätt att samla våra förmågor och bygga broar mellan olika områden, säger han.

När det kommer till brobyggandet pekar han bland annat på Julia Persson, som redan i dag är ordförande i idrotts- och fritidsnämnden samt ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne. Hon kommer nu även att lägga till rollen som vice ordförande i socialnämnden i Helsingborg och ledamot i kommunstyrelsen.

– Det blir en viktig brygga mellan socialnämnden på kommunen och psykiatrin i regionen. I vissa fall handlar det om samma målgrupp men för de berörda människorna är det ointressantt huruvida det är regionen eller kommunen som är huvudman. Då blir det offentligas förmåga helt avgörande. Och där vill jag spela en roll, förklarar hon.

Tunga roller på idrotts- och fritidssidan, i socialnämnden och även i kommunstyrelsen. Inte risk att du blir splittrad i din roll?

– Nej, det tror jag inte. Jag känner mig trygg i att kunna hantera de uppgifter jag har. Jag är tacksam för förtroendet från partiet för det är inte självklart, säger hon.

Hon tillägger också att arbetet i kommunstyrelse och fullmäktige ger en helhetsbild av lokalpolitiken och att arbetet i nämnderna ger fler infallsvinklar på särskilda områden.

I samma veva permanentas moderaten Samuel Lilja i rollen som ordförande i socialnämnden efter Eleonora Johansson.

Alexander Svensson är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Motsvarande roll innehar Jacqueline Engström inom nämnden för vård- och omsorgsfrågor.

Publicerad 19 November 2019 11:04