Den upprörda eleven filmades av en elevassistent. Det var en kränkning slår Skolinspektionen fast.

Den upprörda eleven filmades av en elevassistent. Det var en kränkning slår Skolinspektionen fast. Foto: Adobe stock

Elevens vredesutbrott filmades av skolanställd

Skolinspektionen: Personalens agerande var en kränkning

HELSINGBORG.

En elev på en friskola i Helsingborg filmades av en elevassistent i skolan under ett utbrott. Det var en kränkning slår Skolinspektionen fast. De understryker också det olämpliga i att personalen hotade att visa upp filmen för elevens mamma.

Av
Felix Alnemark

Det var under en idrottslektion på vårterminen som händelsen utspelade sig. Enligt skolan betedde sig eleven illa genom att skrika och skapa oro. Eleven tvingades lämna idrottssalen och prata med en elevassistent.

Eleven fick ett utbrott vilket fick elevassistenten att filma händelsen under cirka 30 sekunder.

– Jag får filma dig så vi kan visa mamma och prata med henne, ska elevassistenten ha sagt.

Elevassistenten berättade om incidenten för rektorn som påtalade att det är förbjudet att filma elever.

Händelsen anmäldes till Skolinspektionen av barnets föräldrar. Skolinspektionen skriver att eleven befann sig i en "situation och i en sinnesstämning som det på goda grunder kan antas att ingen skulle vilja bli filmad i".

Skolan bröt mot förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkning enligt Skolinspektionens utredning. Dessutom kritiserar rektorn för att hen inte gjorde en kränkningsanmälan när denne fick reda på att elevassistenten filmat händelsen.

Föräldrarna anmälde också två andra händelser där eleven kände sig kränkt verbalt av personal. I utredningen har det framkommit motstridiga uppgifter om vad som hänt och någon kränkning enligt lagens mening har inte kunnat bevisas. Men det var en brist att händelserna inte utreddes av skolan.

Skolinspektionen förelägger skolans huvudman att vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling följs.

Publicerad 20 November 2019 15:15