Sjuksköterskan hade ansvar för 60 patienter vilket ledde till brister i journalföringen.

Sjuksköterskan hade ansvar för 60 patienter vilket ledde till brister i journalföringen. Foto: Adobe stock

Kvinna avled av liggsår – sjuksköterska på Attendoboende ansvarade för 60 patienter

Såret gick in i ryggraden och orsakade en infektion

SKÅNE.

Inspektionen för vård- och omsorg kritiserar vården av en kvinna på ett äldreboende. Patienten avled efter att ha utvecklat ett liggsår som gick in i ryggraden och orsakade en infektion.

Av
Felix Alnemark

Ett blodprov skulle tas men blev fördröjt efter brister i kommunikationen mellan läkaren på vårdcentralen och sjuksköterskan på boendet. Läkaren fick inte veta att kvinnan hade utvecklat ett nytt liggsår på ryggen.

Kvinnan tillstånd försämrades och hon fördes till sjukhus med höga infektionsvärden. På sjukhuset planerades en operation men den drog ut på tiden enligt kvinnans dotter som anmält händelsen. Kvinnan blev för svag för att opereras och istället bedrevs vård i livets slutskede.

Nu kritiseras vården på tre punkter av Ivo. Det handlar om otydligheten mellan läkaren och sjuksköterskan som gjorde att blodprovet försenades, att sjuksköterskans dokumentation var bristfällig och att vårdgivaren inte säkerställt att jour-sjuksköterskorna hade åtkomst till datasystemet och sett till att arbetsbelastningen har varit rimlig för den ansvarige sjuksköterskan.

Sjuksköterskan på kvinnans äldreboende ska ha haft ansvar för omkring 60-patienter, vilket enligt Ivo kan förklara bristerna i dokumentationen av sårets utveckling.

Publicerad 21 November 2019 15:33