Nu kräver kommunen tillbaka pengarna, förklarar fastighetsdirektör Fredrik Hjort.

Nu kräver kommunen tillbaka pengarna, förklarar fastighetsdirektör Fredrik Hjort. Foto: Adobe Stock samt David G. Lundin

Staden betalade 300 000 kronor för uppsagda lägenheter

Fastighetsägaren tog betalt för bostäder där ingen bodde

HELSINGBORG.

Trots att kommunen hade sagt upp de 16 lägenheterna på Planteringen som användes för bostadssociala ändamål, så fortsatte fastighetsägaren att skicka ut hyresavier. Och kommunen fortsatte att betala. Närmare 300 000 skattekronor har helt felaktigt betalats.

Det handlar om lägenheter som Helsingborgs stad har hyrt av den aktuella fastighetsägaren på adresserna Norra Ljunggatan 2, 4 och 6 som ligger på Planteringen.

Bostäderna har använts för så kallade bostadssociala ändamål. Det kan handla om att ge rum åt personer som av olika skäl har dålig ekonomi, har hamnat snett i samhället och har svårt att skaffa bostad på egen hand eller om nyanlända som anvisats till kommunen.

Helsingborg beskrivs ofta som en segregerad stad, med stora skillnader mellan stadsdelarna. Somliga områden är betydligt mer välmående än andra, där personer med klart högre inkomster och med stadigare fötter i samhället bor. Och så finns det andra stadsdelar med en hög andel socioekonomiskt svaga hushåll.

Av den anledningen beslutade sig Helsingborgs stad för att försöka jämna ut skillnaderna och säga upp hyreskontrakten på de aktuella adressen på Planteringen.

Istället har staden ordnat med mostvarande boenden för bostadssociala ändamål i andra områden. Mariastaden är ett exempel, berättar fastighetsdirektör Fredrik Hjort.

– Men det finns flera andra stadsdelar som är involverade, förklarar han.

Nu visar det sig dock att den fastighetsägare som äger de aktuella adresserna på Planteringen fortsatte att skicka fakturor, trots att kommunen inte längre använde bostäderna. Och kommunen fortsatte att betala. Först i efterhand insåg man att man hade betalat 288 202 skattekronor helt felaktigt.

Vi skärper defintivit rutinerna på avdelningen

– Det var ett misstag hos oss. Vi har tillskrivit fastighetsägaren och begärt pengarna tillbaka. Det räknar vi med att få, förklarar Fredrik Hjort.

Skulle pengarna trots allt inte betalas tillbaka till kommunen så kommer man att vidta rättsliga åtgärder.

Han berättar att det i det aktuella fallet har varit en förvaltare till fastighetsägaren som har skickat ut fakturorna.

Men hur kunde misstaget att betala ut pengarna ändå ske?

– Dels var det naturligtvis fel av fastighetsägaren att avisera hyror. Det är inte bra. Precis som att det är ett misstag av oss att betala. Det skedde ett misstag på avdelningen, svarar fastighetsdirektören.

Ser du anledning till att se över era rutiner för att det inte ska hända igen?

– Det håller vi på med. Vi skärper defintivit rutinerna på avdelningen.

Att hyreskontrakten skulle sägas upp blev klart i våras och bostäderna har lämnats i omgångar.

Antal bostäder

Helsingborgs stad äger omkring 300 bostadsrätter som man använder för bostadssociala ändamål. Ungefär lika många hyr staden eller lämnar hyresgaranti på.

Källa: Fastighetsförvaltningen

Publicerad 21 November 2019 11:34