På bild Maria Ward (S) och Cecilia Engström (KD), ordförande i kulturnämnden.

På bild Maria Ward (S) och Cecilia Engström (KD), ordförande i kulturnämnden. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Ny biblioteksplan klubbad – men inte alla skolbibliotek är ändamålsenliga

HELSINGBORG. Politikerna i kommunfullmäktige klubbade i tisdags det nya förslaget till biblioteksplan för åren 2020-2023. ”Högklassiga biblioteksupplevelser” och samverkan med andra aktörer för att uppnå detta är några av punkterna som lyfts i den nya biblioteksplanen.

Planen omfattar både folkbiblioteken och skolbiblioteken.

Cecilia Engström (KD), ordförande i kulturnämnden, lyfte i fullmäktige fram att planen enligt henne är väldigt framåtriktande.

– Biblioteken har en stor uppgift i vårt samhälle i dag, där uppdraget är så mycket större än att låna ut böcker. Vi har ett uppdrag om mötesplatser, att främja läsandet i vårt land och att skapa utrymme för de som kanske inte har så lätt för att ta till sig information och att vara en demokratiplats, sa hon bland annat.

S var ett av partierna som röstade bifall till planen. Partiet var nöjt med mycket men Maria Ward (S), som bland annat är andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, passade på att trycka på behovet av att samtliga av kommunens skolbibliotek måste vara ändamålsenliga. Alla uppfyller i dag inte kraven.

– De flesta av våra skolor har riktigt fina bibliotek. Jag har besökt en hel del den här terminen. Men andra är undermåliga, vi har någon ute i våra byar som knappt är ett rum, sa Maria Ward från talarstolen.

– Så min förhoppning med denna plan är att alla våra skolor i framtiden har bibliotekslokaler utifrån planens intentioner, fortsatte hon.

Publicerad 28 November 2019 12:00