Avloppsvattnet i Oceanhamnen i Helsingborg kommer att källsorteras. Hamse Kjerstadius är utvecklingsingenjör på NSVA.

Avloppsvattnet i Oceanhamnen i Helsingborg kommer att källsorteras. Hamse Kjerstadius är utvecklingsingenjör på NSVA. Foto: NSVA

Torr produkt av toalettavfall återförs till åkrarna från nya stadsdelen

Boende i Oceanhamnen får källsorterat avlopp

HELSINGBORG.

Boende i den nya stadsdelen Oceanhamnen kommer få sitt avloppsvatten källsorterat. Det som åker ner i avfallskvarnen och toaletten kommer att bli en ny produkt som återförs till lantbruket.

Just nu byggs Reco lab som kommer att ligga vid Öresundsverket. Tanken är att allt avloppsvatten från Oceanhamnen kommer att tas om hand på ett nytt sätt.

Lantbruket vill gärna återföra näringsämnen från stad till land.

– Vi tar ut toalettvattnet från klosetten och matavfall från köksavfallskvarnen. Poängen med det är att matavfallet har en högre koncentration näringsämnen men även att läkemedelsrester får en separat ström som är mer effektiv att rena och ger renare biogas och mindre läkemedelsrester, säger Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på NSVA.

Med teknik från det Lundabaserade företaget Ekobalans Fenix kan näringsämnen från avlopp återvinnas i en torr koncentrerad produkt i form av pellets som kan spridas på åkrarna.

– Lantbruket vill gärna återföra näringsämnen från stad till land. Till viss del blir det mest fosfor men även näringsämnen som kväve som jordbruket vill ha. Det blir pellets som ordinarie landbruksutrustning kan sprida. LRF är positiva och vi ha lyssnat på vad de vill ha och anpassat det.

Resterande vatten från bad och tvätt får en mer energieffektiv rening när det inte blandats med andra flöden.

– Från den strömmen blir det värme och vatten av dricksvattenkvalité. Det är mindre förorenat och lättarea att återvinna, säger Hamse Kjerstadius.

Reco lab är en utvecklingsanläggning och blir den första i landet. Intresse finns även för att införa liknande system i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och i Visby.

NSVA räknar med att börja driften i december 2020. Inflyttning i Oceanhamnen påbörjas i mars, april nästa år och fortsätter fram till 2022 i flera etapper.

Vinsterna

Det källsorterande avloppet innebär en reningsprocess med kraftigt ökad resursåtervinning. Miljövinsterna är flera:

  • ökad biogasproduktion
  • ökad näringsåtervinning
  • effektiv värmeåtervinning
  • mer energieffektiv läkemedelsrening
  • minskad klimatpåverkan
  • möjligheten för vattenåtervinning

Källa: NSVA

Publicerad 13 December 2019 12:57