Satsningen riktar sig till breddidrotten för att fånga upp så många som det bara går, menar Anki Celander närmast i bild.

Satsningen riktar sig till breddidrotten för att fånga upp så många som det bara går, menar Anki Celander närmast i bild. Foto: Joel Winqvist

De kämpar för allas rätt till idrott – på lika villkor

Satsning i Helsingborg börjar anta mer konkret form

HELSINGBORG.

Långt ifrån alla helsingborgare kan idrotta på samma villkor. Men sedan i höstas driver flera parter en större satsning som ska verka för betydligt bättre inkludering i idrottens Helsingborg. Nu börjar arbetet anta mer konkreta former.

Det kan vara saker som för höga trösklar, för små omklädningsrum, toaletter och duschar som inte passar alla, dörröppningar som är för smala eller frånvaron av hissar, som gör att många personer med funktionsvariationer som vill vara en del av idrotten möter svårigheter redan vid första dörren, och sedan inte kommer vidare till nästa.

– Det finns en uppsjö av hinder egentligen, menar Anki Celander som är vice ordförande i DHS, funktionshinderrörelsen i Helsingborg.

– Hela den biten gör att det blir otillgängligt. Kan du inte byta om för att utöva en sport så kan du inte delta. Hela kedjan måste fungera från start till mål, fortsätter hon.

Dessa fysiska hinder i lokaler är bara en av flera bitar som projektet Fungera mera som drog igång efter sommaren i Helsingborg nu arbetar med.

Hittills har Fungera mera lagt krut på att etablera sig som en aktör i Helsingborg, tagit kontakt med olika föreningar, dragit igång samarbeten med andra aktörer som Skåneidrotten och habiliteringen och förberett för aktiviteter man kommer att hålla framöver. I december smög man igång med en aktivitet med Fenix kampsport.

"Hela kedjan måste fungera från start till mål"

Och fler aktiviteter där personer med olika funktionsvariationer bjuds in att testa olika idrotter hos föreningar är på gång under våren.

– Det kommer att hända en hel del grejor och det ser vi väldigt mycket fram emot, säger Josefine Thorén som är projektledare för satsningen och betonar att det är föreningarna själva som står för arrangemanget och att projektet stöttar dem i detta.

Josefine Thorén och Anki Celander berättar att de fått en hel del fin respons för arbetet och många har efterlyst fler aktiviteter för personer med funktionsvariationer.

Josefine Thorén och Anki Celander berättar att de fått en hel del fin respons för arbetet och många har efterlyst fler aktiviteter för personer med funktionsvariationer. Foto: Joel Winqvist

Två exempel är en ny runda med Fenix kampsport den 19 januari mellan klockan 13 och 15 i Olympiahallen. Samt en chans att testa på innebandy på Helsingborg arena den 4 och 11 februari (mellan klockan 15 och 16.30 båda dagarna), genom samarbete med FC Helsingborg.

Det planeras även för en hel del sportlovsaktiviteter och prova på-tillfällen under HF Olympias fotbollsskola.

– Det viktigaste är att få en inkludering, att få med personer med funktionsnedsättningar ut i den traditionella idrottsrörelen och där hitta nya vägar och bygga kunskap kring det här, menar Anki Celander.

En annan pusselbit i verksamheten är kommande ledarskapsutbildningar som ska hållas.

– För att föreningarna ska känna att de har kompetensen och kunskapen att kunna ta emot alla, menar Josefine Thorén.

Nya nätverk där föreningar kan stötta varandra i frågan, planeras också byggas upp.

– För att få tips, idéer, kunskap och kanske även hjälpa varandra med materiella saker som behövs, som en ramp till exempel, förklarar projektledaren.

Ett annat konkret resultat av Fungera mera kan också vara att verka för att förbättra tillgängligheten på platser där invånare ska kunna träna, även om detta är frågor som aktörer som DHS redan driver parallellt.

Fungera mera

Satsningen drivs av DHS, vård- och omsorgsförvaltningen, Fritid Helsingborg samt HISO (Helsingborgsidrottens samorganisation).

Projektet finansieras under två års tid men därefter är tanken att parasport ska bli en del av den ordinarie idrotten och kunna övergå till permanent verksamhet.

Källa: Fungera mera

Publicerad 20 December 2019 00:00