Visionsbild av Laröd skola som nu byggts ny och ska invigas i januari.

Visionsbild av Laröd skola som nu byggts ny och ska invigas i januari. Skiss: House arkitekter

Två nya stadsdelar lär få grundskolor i framtiden

Behoven finns främst i Oceanhamnen och Östra Ramlösa

HELSINGBORG.

Turerna kring hur många grundskolor som behövs framöver och var dessa ska byggas någonstans har varit flera. Störst skolbehov de närmsta åren anses nu finnas i två blivande stadsdelar.

Att det förmodligen blir en ny grundskola i H+-området fattade fullmäktige beslut om redan i investeringplanen som antogs i juni 2019. Då avsattes 170 miljoner fram tilll 2025 för ändamålet.

– Utifrån den befolkningsprognos som finns nu så är den först ut, menar Liberalernas Maria Winberg Nordström, som håller i ordförandeklubban i barn- och utbildningsnämnden.

Här är politiken i stort sett överens. Det behövs en ny grundskola i H+-området, kanske i den nya stadsdelen Oceanhamnen som växer fram.

– Vi ser gärna en skola i H+-området, centralt beläget, kommenterar Jan Björklund (S).

Moderaternas Peter Danielsson delar den synen.

Samstämmigheten är även stor gällande en annan av de planerade grundskolorna den närmaste framtiden: den i Östra Ramlösa som de närmsta åren ska byggas upp som en ny stadsdel. Denna finns dock ännu inte inskriven i någon investeringsplan.

– Man har stort behov i centrala stan och om Östra Ramlösa växer som vi planerar kommer det behövas kapacitet där, säger Peter Danielsson som även pekar på att närliggande Gustavslundsskolan är full av elever.

Maria Winberg Nordström pekar på att området Gustavslund utvidgas mycket på kort tid.

– Gustavslund växer så det knakar. Kan vi få till en gång- och cykelbana mot Östra Ramlösa till så binder vi ihop de båda områdena, förklarar hon.

Det har svängt en del gällande skolplanerna i Helsingborg de senaste åren. Det har talats om en ny grundskola på mejeritomten, men planerna röstades ner av oppositionen och ett skolbygge där förefaller ytterst osannolikt.

Nu ser vi att antalet barn inte ökar i samma hastighet som tidigare

Och i december 2019 kom det slutliga beskedet att planerna på att bygga bostäder och en grundskola i området kring Sundspärlan begravs och jämnas med folkparksmarken.

Behovet av framtida skolplatser är samtidigt inte riktigt lika stort som det var tidigare. Det har prognoser under första halvan av 2019 visat.

– Nu ser vi att antalet barn inte ökar i samma hastighet som tidigare, menar Maria Winberg Nordström.

Därför har de tidigare planerna på att bygga tre nya grundskolor fram till 2026, som Lokaltidningen skrev om i maj 2019, fått revideras.

Nu är det snarare två nya f-9-skolor som ska byggas under den tiden, plus minus ett eller ett par år. H+ samt Östra Ramlösa är alltså mest sannolika platser att slå ner byggpålarna på. Men erfarenheterna säger också att planer och prognoser kan ge nya besked i framtiden.

Nya skolor

Närmast i pipeline är att inviga den nya grundskolan i Laröd, som ersätter den gamla som har rivits. Denna ska öppnas upp för eleverna i januari 2020.

Publicerad 30 December 2019 00:00